Aanmeld informatie

Aanmelden lidmaatschap RKVV Waalre

Als u lid wilt worden van de club, dan kunt u onderstaand formulier downloaden en uitprinten.

Voor leden beneden 18 jaar moeten de ouders of voogd ondertekenen.

Door ondertekening wordt aan RKVV Waalre volmacht verleend de contributie automatisch van de rekening af te schrijven. Tevens gaat men akkoord met het vrijwilliger beleid welke op de site is terug te vinden.

Dit formulier volledig ingevuld en ondertekend samen met het inschrijfgeld en een kopie van een geldig legitimatiebewijs (voor leden ouder dan 18 jaar) in de brievenbus doen aan het huisadres van de betreffende secretaris. Voor leden die gaan spelen in de D, C, B of A leeftijdscategorie ook een recente pasfoto bijsluiten.

Inschrijfgelden

Senioren € 9,-
Junioren € 7,-
Niet actief nihil

De contributie wordt bepaald in de ledenvergadering voorafgaand aan het seizoen waarop de contributie betrekking heeft. De contributie wordt middels een automatische incasso geïnd. Kinderen tot 6 jaar zijn vrijgesteld van contributie. Leden die 6 jaar worden lopende het seizoen moeten naar rato de contributie automatisch overmaken.

Contributie

De contributie wordt bepaald in de ledenvergadering voorafgaand aan het seizoen waarop de contributie betrekking heeft. De contributie wordt middels een automatische incasso geïnd. Kinderen tot 6 jaar zijn vrijgesteld van contributie. Leden die 6 jaar worden lopende het seizoen moeten naar rato de contributie automatisch overmaken.

Contributiebedragen seizoen 2015 – 2016:

Contributie actieve senioren vanaf 18 jaar en ouder € 160,-
Contributie actieve junioren, vanaf de F-teams tot 18 jaar € 130,-
Contributie Mini’s, vanaf 6 jaar € 0,-
Contributie niet actieve leden € 41,-

Inschrijfformulier downloaden

 

© Redactie RKVVW 2015 - 2016