Bestuursleden jeugdcommissie

We zoeken bestuursleden voor de jeugdcommissie, waarbij met name de rol van secretaris dringend vacant staat. Binnen de jeugdcommissie ben je medeverantwoordelijk voor het uit te zetten jeugdbeleid en het afhandelen van de dagelijkse taken.

Kerntaken:

  • Organiseren bijeenkomsten, interne trainingen en voorlichtingsavonden
  • Uitzetten van beleid
  • Beheren van budget en het bepalen daarvan
  • Afhankelijk van de functie/rol het afhandelen van administratieve taken
  • Voeren van gesprekken m.b.t. de voortgang van de club, teams, spelers, leiders/trainers
  • Aanspreekpunt t.b.v. ouders, trainers/leiders, hoofdbestuur, andere clubs en samenwerkings-verbanden
  • Belasting is circa 2 ~ 4 uren per week.

Interesse? Stuur een e-mail naar info@rkvvw.nl of bel met 06-57560566 (Hans Fens)

Bron: Jeugdcommissie

© Redactie RKVVW 2015 - 2016