Gedragscode

Algemene gedragscode
1. Respect voor iedereen
2. Respect voor de wettelijke voorschriften
3. Het gebruik en/of handel van drugs (inclusief softdrugs) is streng verboden op onze accommodatie.
4. Het in bezit hebben van wapens is streng verboden op onze accommodatie.

Gedragscode spelers
1. Je hebt respect voor de tegenstanders, je teamgenoten, leiders, trainers, scheidsrechters, grensrechters en het publiek.
2. Je accepteert de beslissingen van de scheidsrechter en grensrechter, ook al ben je het daarmee niet eens.
3. Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd.
4. Eventuele onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn.
5. Je bent zuinig op alle materialen welke je mag gebruiken; dus ook op de velden, kleedkamers, clubhuis en overige plekken op onze accommodatie en de accommodatie van onze tegenstanders.
6. Je laat geen rommel achter in kleedkamers of op de velden. Rommel hoort in de prullenbak.
7. In kleedkamers waar trekkers staan, trek je de vloer schoon en droog.
8. Voetbalschoenen zijn niet toegestaan in ons clubhuis.
9. Je maakt je vuile voetbalschoenen schoon voordat je de kleedaccommodatie binnengaat bij de daarvoor bestemde borstels.
10. Respecteer het werk van al die mensen die ervoor zorgen dat je kunt sporten. Dit is namelijk niet vanzelfsprekend.
11. Maak je iets stuk of zie je dat iets stuk is gegaan dan meld je dit aan de accommodatiebeheerder.
12. Douchen na de wedstrijd is verplicht voor elke leeftijd. Douchen na de training is verplicht vanaf de C jeugd.
13. Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer.
14. Tijdens de wedstrijden draag je het teamtenue van RKVV Waalre.
15. Je bedankt na afloop van de wedstrijd je tegenstanders voor de wedstrijd en de scheidsrechter voor de leiding.

Specifiek voor jeugdspelers
1. Trainingen en wedstrijden zijn verplicht; je neemt dus zoveel als mogelijk deel aan de trainingen en wedstrijden.
2. Je meldt je altijd en op tijd af bij de trainer of leider als je echt niet aanwezig kunt zijn bij de training of de wedstrijd. Voor een wedstrijd meld je jezelf uiterlijk vóór vrijdag af.
3. Als je een training niet bijwoont, dan is het aan je trainer of leider om te bepalen of je de volgende wedstrijd mag voetballen of niet. Respecteer die beslissing.
4. Je bent altijd op tijd aanwezig voor de trainingen.
5. Voor een wedstrijd ben je op de aangegeven tijd aanwezig of zelfs eerder als je trainer of leider je daarom heeft gevraagd.
6. Je helpt met het schoonhouden en schoonmaken van de kleedkamer.
7. Maak je iets kapot, dan meld je dit aan je leider of trainer.
8. Training: bij uitleg van een trainer ligt de bal stil en luistert iedereen naar de uitleg.
9. Training: als een oefening wordt voorgedaan, kijk je naar de oefening.
10. Training: indien je tijdens de training een bal te ver wegschiet, overschiet, in het maïsveld schiet etc. ga je onmiddellijk de bal zoeken en ophalen.
11. Training: je mag geen negatief commentaar geven op je medespelers. De trainers zijn ervoor om aan te geven wat iemand eventueel beter kan doen. Wat wel goed is, is elkaar positief coachen.
12. Training: na afloop van de training helpt iedereen alles mee op te ruimen.
13. Wedstrijd: wanneer je gereed bent met aankleden, blijf je binnen de kleedkamer totdat de leiders zeggen dat je naar buiten mag.
14. Wedstrijd: de leiders bepalen de opstelling. Hierover is geen discussie mogelijk.
15. Wedstrijd: naar keuze van de leider wordt in de kleedkamer of op het veld een wedstrijdbespreking voorafgaande aan de wedstrijd gehouden. Je bent stil tijdens de wedstrijdbespreking en je luistert naar de leiders. Vragen mag je stellen, nadat de leider hiervoor een signaal geeft.
16. Wedstrijd: de spelers doen oefeningen met elkaar op aanwijzingen van de leiders.
17. Wedstrijd: de reservespelers verzamelen de intrapballen voordat de wedstrijd begint en doen deze ballen in het net.
18. Wedstrijd: voordat de wedstrijd begint, schudden wij onze tegenstanders de hand en wensen hem of haar een prettige wedstrijd toe.
19. Wedstrijd: je mag geen negatief commentaar hebben op je medespelers. Wij hebben elkaar nodig als team. Afkraken helpt niet! Wat wel goed is, is elkaar positief coachen.
20. Wedstrijd: je mag niet protesteren tegen de scheidsrechter. Wij accepteren fouten of zelfs blunders van de scheidsrechter. Scheidsrechters zijn ook mensen en maken fouten. Zij maken het ons mogelijk om te voetballen
21. Wedstrijd: Bij het uittrekken van je sporttenue zorg je ervoor dat je de kleding netjes inlevert, dus niet opgepropt. Wij leggen hierbij shirt op shirt, broek op broek en kousen bij kousen. De leiders kunnen zo controleren of alles compleet blijft.

Gedragscode (jeugd)leiders
1. Een leider vertegenwoordigt RKVV Waalre altijd op een positieve manier.
2. Een leider gaat niet in tegen het gezag van de scheidsrechter en grensrechter. Ook bij, in de ogen van een leider, onterechte en/of foutieve beslissingen respecteert de leider de beslissingen van de scheidsrechter en grensrechter.
3. Eventuele onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn.
4. Een leider gebruikt geen alcohol en rookt niet tijdens de begeleiding van zijn team.
5. Een leider vloekt en scheldt niet.
6. Een leider geeft ieder teamlid gelijke kansen en heeft respect voor ieders mogelijkheden en onmogelijkheden.
7. Een leider geeft positieve feedback en corrigeert wangedrag. Daar waar nodig worden wangedrag en andere problemen gerapporteerd aan het Jeugdbestuur en de ouders.
8. Een leider accepteert geen discriminatie, grof taalgebruik, schelden, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook.
9. Een leider wordt aangesteld door het Jeugdbestuur.
10. Een leider stimuleert zijn spelers en is betrokken, zonder tijdens de wedstrijden voortdurende aanwijzingen te geven.
11. Een leider bespreekt meningsverschillen niet in het openbaar maar in de daarvoor bestemde ruimten.

Specifieke taken (jeugd)leiders
1. Organiseren dat spelers en/of ouders op tijd aanwezig zijn.
2. Opstelling maken, wissels verzorgen en coachen van de spelers.
3. Toezicht houden in de kleedkamer en doucheruimte en het laten schoonmaken daarvan waar dit mogelijk is. De jeugdleider wordt verantwoordelijk gehouden voor het netjes achterlaten van kleedruimten.
4. In bewaring nemen van kostbare spullen.
5. Is verantwoordelijk voor een ordelijk gebruik van de wedstrijdmaterialen.
6. Is verantwoordelijk voor het regelen van vervoer naar uitwedstrijden.
7. Actief initiëren of betrokken zijn bij het organiseren van nevenevenementen.
8. Coördineren van de verzorging van de wedstrijdtenues.
9. Deelnemen aan jeugdoverleg en eventuele andere bijeenkomsten die voor jeugdleiders worden georganiseerd.
10. Een leider staat spelers af aan andere elftallen.
11. Een leider regelt interne informatie (afmelden, afgelasting, vertrektijden).
12. Een jeugdleider regelt zelf scheidsrechters en/of grensrechters bij wedstrijden waar de KNVB geen scheidsrechters aanwijst.
13. Een leider zorgt voor de administratieve afhandeling ten aanzien van gespeelde wedstrijden, verwijderingen, gestaakte wedstrijden etc.
14. Een leider informeert het Jeugdbestuur over ongevallen en ernstige blessures.
15. Een leider houdt zich goed op de hoogte van de voetbalactiviteiten (Internet, vergaderingen etc.) en draagt zorg voor informatie aan zijn team en/of onderneemt alle acties die nodig zijn voor het goed functioneren van zijn team.

Gedragscode voor de ouders en of verzorgers
1. RKVV Waalre verwacht van ouders en andere belangstellenden dat zij het belangrijkste voorbeeld zijn voor de spelers. Hoe beter de ouders zich aan afspraken over gedrag houden, des te groter is de kans dat kinderen dit nu en later ook zullen doen. Door uw goede voorbeeld en gedrag draagt u bij aan een positieve en sportieve sfeer onder de spelers op en rondom ons sportcomplex.
2. Voordat uw kind aan de competitie begint, stelt u zich op de hoogte van belangrijke zaken als contributie, kledingbeheer, regels voor het gebruik van de accommodatie, teamindelingen, trainingstijden en vrijwilligerswerkzaamheden. De informatie is beschikbaar bij het Jeugdbestuur of eventueel op onze website.
3. Elk team heeft trainers en leiders nodig. Onze vereniging probeert voor elk team hiervoor vrijwilligers te vinden. Meestal zijn ouders bereid om deze werkzaamheden op zich te nemen. Onze vereniging zal u hier zo goed mogelijk bij proberen te begeleiden. Mocht ons jeugdbestuur geen leiders en/of trainers vinden, dan kan een team niet worden ingeschreven. Onze vereniging beschouwt het vinden van leiders en trainers voor een team als een gezamenlijke opgave voor zowel het jeugdbestuur als voor de ouders.
4. U blijft tijdens de wedstrijd achter de hekken of, als deze er niet staan, minimaal een meter buiten de lijnen van het speelveld.
5. U geeft het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen op en om het veld. Discrimineren, schelden, grof taalgebruik, irriteren of kwetsen van wie dan ook, is uit den boze.
6. De trainers en leiders bepalen de gang van zaken rond een team. Heeft u kritiek, op- of aanmerkingen op de begeleiding of de organisatie, geef dit dan door aan de teambegeleiding. Komt u er samen niet uit, neem dan contact op met het Jeugdbestuur.

Specifieke taken voor ouders/verzorgers
1. Spelers willen positieve aanmoedigingen van de ouders.
2. Ouders onthouden zich van technische aanwijzingen aan hun kind of het team. Technische aanwijzingen krijgen zij van de trainer en/of leider.
3. U helpt bij het vervoer van het team naar uitwedstrijden.
4. U zorgt er voor dat uw zoon/dochter op tijd aanwezig is voor trainingen en wedstrijden en ziet erop toe dat uw zoon/dochter zich op tijd afmeldt voor een training of wedstrijd.
5. U stimuleert de inzet, beleving en gedrag van uw kind bij trainingen en wedstrijden.
6. U controleert (dit natuurlijk bij de jonge spelers) of alle voetbalbenodigdheden in de tas zitten: kleding, voetbalschoenen, scheenbeschermers, douchespullen.
7. In principe willen wij geen ouders in de kleedkamers hebben (de F categorie uitgezonderd).
8. U voldoet op tijd de contributie.
9. U kunt zich als vrijwilliger op verschillende manieren dienstbaar maken voor de vereniging. Alle betrokkenen bij de vereniging hebben belang bij het goed functioneren van de vereniging en dat kan alleen als we allemaal ons steentje bijdragen.

Sanctiebeleid
1. Leiders en trainers zijn bevoegd om spelers te sanctioneren met een extra reservebeurt of, na een waarschuwing, het wegsturen van een training bij herhaalde overtreding van gedragsregels.
2. Jeugdleiders en jeugdtrainers zijn verplicht om wangedrag van spelers te rapporteren aan de jeugdcommissie. De jeugdcommissie heeft de bevoegdheid jeugdspelers te schorsen voor maximaal 4 wedstrijden.
3. De hoofdtrainer van de selectie heeft het recht om selectiespelers na wangedrag te schorsen voor maximaal 4 wedstrijden
4. De jeugdcommissie is verplicht en bevoegd om jeugdleiders en trainers, na een waarschuwing. te schorsen voor maximaal 4 activiteiten bij het overtreden van de gedragsregels
5. Leiders, trainers en de jeugdcommissie zijn verplicht om ernstig wangedrag te rapporteren aan het hoofdbestuur.
6. De jeugdcommissie is verplicht en bevoegd jeugdspelers, jeugdleiders en jeugdtrainers na ernstig wangedrag per direct op non actief te zetten, in afwachting van een uitspraak van het hoofdbestuur over eventuele sancties.

© Redactie RKVVW 2015 - 2016